Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hoạt động thông tin trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và điều trị tại Học viện Quân y

1. Khái quát về Học viện Quân y

Cách đây 55 năm, theo sắc lệnh số 234/SL ngày 28-8-1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Quân y sỹ Việt Nam (tiền thân của Học viện Quân y ngày nay) được thành lập, từ đó lấy ngày 10-3 là ngày truyền thống của nhà trường. 55 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển: từ Trường Quân y sỹ Việt nam trở thành Trường sỹ quan Quân y, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự, Trường Đại học Quân y và Học viện Quân y ngày nay.

Học viện Quân y đã trở thành một trung tâm lớn về đào tạo, nghiên cứu y học và y học quân sự, có uy tín trong quân đội và cả nước. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Học viện Quân y là đào tạo đội ngũ bác sỹ có trình độ cao, có phẩm chất cách mạng tốt đẹp cho quân đội.

Học viện luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong các giai đoạn cách mạng nước ta, đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhiệm vụ của quân đội và góp phần đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân y cho toàn quân, Học viện còn tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế Việt Nam.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, việc quản lý giáo dục đào tạo được quy chế hoá, chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn: bám sát mục tiêu – yêu cầu đào tạo, tiêu chuẩn hoá phẩm chất – năng lực từng đối tượng đào tạo, đảm bảo mặt bằng kiến thức chung của ngành y, có tính cơ bản, hệ thống, khoa học đồng thời mang đặc thù quân đội. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo từng bước được đầu tư hiện đại. Phương pháp giảng dạy luôn được cải tiến và đổi mới. Đội ngũ giáo viên, cán bộ khoa học đã thực sự trưởng thành về cả số lượng và chất lượng, có nhiều cán bộ là chuyên viên đầu ngành của cả nước.

2. Vai trò của hoạt động thông tin trong Học viện Quân y

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hoạt động thông tin ngày càng có vai trò chủ đạo đóng góp vào sự phát triển của bất kỳ ngành, nghề nào trong xã hội. Thông tin đã trở thành một yếu tố quan trọng của lực lượng sản xuất.

Hoạt động thông tin là quá trình thu thập, tổ chức, xử lý và phân phối thông tin tới người dùng tin. Hoạt động thông tin bao gồm bốn thành tố: nguồn lực thông tin, người dùng tin, cán bộ thông tin và cơ sở vật chất. Bốn thành tố này có mối quan hệ chặt chẽ hữu cơ với nhau, trong đó nguồn lực thông tin và người dùng tin đóng vai trò quan trọng được coi là yếu tố để đánh giá sức mạnh hoạt động thông tin của một cơ quan. Mục đích hoạt động thông tin là đáp ứng tối đa nhu cầu tin của người dùng tin, từ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Đối với ngành quân y, thông tin lại càng mang ý nghĩa chiến lược hơn bởi vì nó đóng góp rất lớn cho công tác nghiên cứu khoa học nói chung và ứng dụng cho công tác bảo vệ an ninh quốc phòng nói riêng trong tình hình thế giới và khu vực có những biến động chính trị rất lớn. Ngày nay, các hoạt động quân sự không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí thông thường mà đã chuyển sang các loại hình mới có ảnh hưởng tới phạm vi rộng lớn như: vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học, vũ khí vi trùng… Vì thế chức năng của ngành quân y không chỉ dừng lại ở điều trị cho thương bệnh binh mà còn phải nghiên cứu phòng chống ảnh hưởng của các vũ khí công nghệ mới. Hoạt động thông tin đạt hiệu quả cao không chỉ thoả mãn nhu cầu tin mà còn thúc đẩy sự phát triển của nhu cầu tin. Muốn đảm bảo được thông tin cho người dùng tin thì tất yếu phải tăng cường hoạt động thông tin.

Do đó hoạt động thông tin của Học viện ngày càng phải đổi mới về phương thức hoạt động, đa dạng hoá các loại hình sản phẩm và dịch vụ, phát triển nội dung nguồn tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin … để có thể phục vụ được tối đa nhu cầu sử dụng thông tin của cán bộ và học viên trong toàn Học viện.

 

Cổng thông tin điện tử của Học viện Quân y

Trong những năm qua, hoạt động thông tin đã đóng một vai trò quan trọng trong công tác giáo dục – đào tạo của Học viện. Hoạt động thông tin là một trong những hoạt động cơ bản phục vụ thông tin cho nghiên cứu và học tập của cán bộ và học viên đồng thời đóng góp tích cực cho những kết quả nghiên cứu của Học viện được ứng dụng vào công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Hàng chục đề tài cấp nhà nước và hàng trăm đề tài cấp bộ cùng các giải thưởng lớn như: giải thưởng VIFOTEC và WIPO cho hoạt động nghiên cứu khoa học, có sự đóng góp rất lớn của hoạt động thông tin.

3. Thư viện – trung tâm điều phối hoạt động thông tin của Học viện

Hoạt động thông tin của Học viện là tổng hợp các hoạt động thông tin từ nhiều đơn vị thành viên, trong đó Thư viện đóng vai trò trung tâm lưu trữ, quản lý và phân phối thông tin lớn nhất trong Học viện.

Thư viện đóng vai trò chủ chốt trong việc phân phối thông tin tới mọi nhóm đối tượng người dùng tin của Học viện thông qua các hoạt động phục vụ như đọc tại chỗ và mượn về nhà. Nhu cầu của người dùng tin được đáp ứng đầy đủ nhất vì:

– Nguồn lực thông tin được lưu trữ và quản lý của Thư viện rất lớn bao gồm: thông tin về y học (55,70%), y học quân sự (6.68%) và các ngành khoa học bổ trợ (37%).

– Nguồn lực thông tin của Thư viện đa dạng về loại hình từ sách, báo, tạp chí đến nguồn tin điện tử.

– Sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện đa dạng và phong phú. Sản phẩm thông tin bao gồm: thư mục thông báo sách mới, bản tin, các CSDL, kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học… Dịch vụ thông tin bao gồm: hoạt động phục vụ tài liệu như phục vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà; sao chụp tài liệu; dịch tài liệu; khai thác thông tin theo yêu cầu …

 

thuvien_portal

Cổng thông tin điện tử của Thư viện Học viện Quân y

Với những nội dung thông tin, hoạt động thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin chủ yếu tập trung tại Thư viện do đó Thư viện đóng vai trò điều phối hoạt động thông tin tại Học viện.

Ths. Nguyễn Trung Thành

Thư viện Học viện Quân y