Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Chia sẻ nguồn lực thông tin y học trong khu vực Tây Thái Bình Dương

Ban quản trị VietnamLib giới thiệu tới Quý vị bài viết: “Chia sẻ nguồn lực thông tin y học trong khu vực Tây Thái Bình Dương” của Tiến sĩ y học Lương Chí Thành – Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin – Thư viện y học Trung ương (CHITI).

Tóm tắt: Nhằm mục đích thúc đẩy việc chia sẻ nguồn lực thông tin y học trong vùng. Tổ chức Y tế Thế giới khu vực đã thiết lập hoạt động Chỉ dẫn Y học Tây Thái Bình Dương và đi kèm với đó là Hiệp hội các Nhà biên tập Tạp chí Y học Châu Á – Thái Bình Dương.

 

Chi tiết bài viết Qúy vị tham khảo tại file đính kèm.