Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Lưu trữ các bản viết tay và sách cổ của Java (Indonesia)

Năm 1995. Thư viện trường đại học Sanata Dharma (SDUL) tiếp nhận những cuốn sách cổ bằng ngôn ngữ Java từ một bộ sưu tập cá nhân. Những cuốn sách cổ này là sở hữu của Đức cha Petrus Josephus Zoetmulder, SJ, một người Hà Lan theo Cơ đốc giáo và đam mê nền văn hoá Java. Rất nhiều cuốn sách trong số này rất dễ bị hư hại. Do đó cần phải bảo quản chúng rất cẩn thận. Khi SDUL tiếp nhận những tài liệu cổ này (1995), chúng không kèm theo bất kỳ bản danh mục nào để có thể thực hiện việc quản lý hay tìm kiếm đối với chúng. Có khoảng 500 tên sách, do đó, rất khó để thực hiện việc tìm kiếm trong bộ tài liệu này mà không có các công cụ tìm kiếm giống như mục lục thư viện. SDUL đã thực hiện việc quản lý bộ tài liệu này bằng việc đánh số đăng ký cá biệt, biên mục sách và hoàn tất công việc dán nhãn sách vào năm 1995.

Bộ tài liệu này được gọi là ‘Pustaka Artati’. Bộ tài liệu này có giá trị văn hoá rất lớn nên SDUL đã thực hiện việc bảo quản chúng rất cẩn thận. Thông qua bộ tài liệu này, mọi người có thể khám phá, tìm tìm hiểu về các nền văn hoá cổ như nền văn hoá cổ Java, Malay, Hindu, Islam, các khía cạnh ngôn ngữ và triết học. Bằng việc quản lý và bảo tồn các tài liệu quý hiếm này, mọi người hy vọng sẽ tìm hiểu sâu hơn những vấn đề liên quan đến nền văn hoá cổ Java. Sau đó, một nhóm các nhà nghiên cứu ở trường đại học Sanata Dharma (SDU) đã nghiên cứu và dịch một số tài liệu cổ sang tiếng phổ thông để giúp cho bạn đọc ở Java hoặc tại bất kỳ nơi nào ‐ những người ưa thích những chủ đề của các tài liệu này được tiếp cận với chúng một cách dễ dàng hơn. Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đã lên kế hoạch chuyển ngữ 4 tài liệu cổ trong tập Parwa. Trong Parwa bao gồm Asmasaparwa, Mosalaparwa, Prathanikaparwa và Swargarohanaparwa. Đây được coi là bản parwa cuối cùng của Mahabarata. Trong tương lai, SDUL sẽ số hoá các tài liệu này để tạo thuận lợi trong việc sử dụng và bảo tồn nguyên trạng tài liệu.

Tác giả: Paulos Suparmo

Trường Đại học Sanata, Dharma, Yogyakarta, In‐đô‐nê‐xi‐a

Người dịch: ThS. Ngô Thị Hồng Điệp

Xin mời đọc toàn văn tài liệu tại file đính kèm.

 

Ngô Thị Hồng Điệp