Ban quản trị VietnamLib hiện nay gồm có 7 thành viên:

TT

Họ tên

Chức vụ/Nơi công tác

1.

NCS. Nghiêm Xuân Huy GV, ĐH KH XH&NV Hà Nội

2.

ThS. Hoàng Hương Giám đốc Thư viện, Đại học FPT

3.

Ths. Phạm Thị Huệ Giám đốc Thư viện Đại học Hà Nội

4.

Ths. Vũ Thị Nha Chuyên viên thư viện, Trung tâm thông tin và phát triển Việt Nam, Worldbank

5.

Ths. Bùi Huỳnh Thanh Nguyên Lập trình viên, sinh sống tại Mỹ

6.

Ths. Nguyễn Trung Thành  

7.

Nguyễn Quốc Uy

NCS tại Nga

Ban quản trị được phân công theo những mảng công việc dưới đây:

-Thúc đẩy phổ biến mã nguồn mở quản lí thư viện điện tử tích hợp Koha tại việt nam

– Phát triển ứng dụng website và tổ chức nội dung website.

– Xây dựng và giám sát nội quy hoạt động và cơ chế tham gia thành viên

– Triển khai các hoạt động liên kết và hỗ trợ cộng đồng.

– Giới thiệu VietnamLib tới cộng đồng và phát triển thành viên.

– Phát triển nội dung website thông qua việc biên tập bài viết, hợp tác với các tác giả cung cấp bài viết, khai thác các nguồn tin khác nhau để giới thiệu với cộng đồng.

Chúng tôi luôn chào đón những ai tâm huyết tham gia vào thành viên Ban quản trị để góp sức cùng chúng tôi xây dựng VietnamLib ngày một lớn mạnh.