Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Mời chia sẻ thông tin cổng Z39.50 dành cho Koha từ các thành viên của Vietnamlib.net

Hệ thống cổng Z39.50 dành cho Koha trong hệ thống thư viện Việt Nam, dreamlib.vn -

Để cho sử dụng Koha dễ dàng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian, chúng ta cần sử dụng đến cổng Z39.50 cho quán trình nhập tài liệu. Tuy nhiên việc tìm kiếm các cổng này trong hệ thống thư viện Việt Nam đang gặp một số khó khăn, nhất là với một người ngoại đạo như tôi. Theo thông tin trên trang koha-community chia sẻ thì chúng ta có thể tìm hệ thống cổng Z39.50 này tại trang: http://irspy.indexdata.com/find.html, tuy nhiên khi search các cổng tại Việt Nam thì không xuất hiện cổng nào cả 🙁

Vậy nên hi vọng các bạn thành viên của Vietnamlib.net cùng chia sẻ thông tin về các cổng Z39.50 tại Việt Nam bên dưới bài viết này.  Các bạn có thể vào trang trên, add a target để thêm thông tin về cổng của mình, nhớ chọn quốc gia Việt Nam, sau đó chia sẻ cho chúng tôi. Các bạn có thể kiểm tra cổng Z39.50 của các bạn với Koha sau khi login vào trang http://test-admin.dreamlib.vn (user/pass = dreamlib.vn/dreamib.vn) và add theo mẫu như hình dưới:

Sau đó mình sẽ làm một bài tổng kết để chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn!