Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hướng dẫn sử dụng Koha: Tạo left-menu cho OPAC Koha-Part2


Bạn cần một menu đơn giản, đẹp, dễ tùy chỉnh mà lại tích hợp với Koha một cách dễ dàng vào bên trái, tại opacnav, nhưng lại không đủ kiên nhẫn theo dõi và làm theo hết phần 1? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm cực kì đơn giản, chỉ một nốt nhạc là xong. :)
Chỉ việc copy đoạn code sau, paste vào opacnav trong System preferences>OPAC>opacnav.

Mã:
<link rel="stylesheet" href="http://dreamlib.vn/dropdown-menu/left-menu/type1/styles.css"> <!--file CSS cho left-menu-->
<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li><a href='http://dreamlib.vn'><span>Dreamlib.vn</span></a></li>
  <li class='active has-sub'><a href='#'><span>Open sources</span></a>
   <ul>
     <li class='has-sub'><a href='http://dreamlib.vn/categories/cng-dng-koha-tai-vit-nam.14/'><span>Koha</span></a>
      <ul>
        <li><a href='http://dreamlib.vn/threads/dang-ki-s-dung-koha-min-phi.76/'><span>Free to use</span></a></li>
        <li><a href='http://dreamlib.vn/forums/dreamlib-koha-tin-tuc-ve-koha/'><span>News</span></a></li>
        <li class='last'><a href='http://dreamlib.vn/forums/dreamlib-koha-huong-dan-su-dung/'><span>Tutorial</span></a></li>
      </ul>
     </li>
     <li class='has-sub'><a href='http://dreamlib.vn/categories/cng-dng-dspace-tai-vit-nam.17/'><span>Dspace</span></a>
      <ul>
        <li><a href='http://dreamlib.vn/forums/tin-tuc-ve-phan-mem-quan-li-thu-vien-so-dspace/'><span>News</span></a></li>
        <li class='last'><a href='http://dreamlib.vn/forums/huong-dan-su-dung-tai-lieu-cho-dspace/'><span>Tutorials</span></a></li>
      </ul>
     </li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href='http://dreamlib.vn/threads/muc-dich-cua-chung-toi.90/'><span>About us</span></a></li>
  <li class='last'><a href='http://dreamlib.vn/misc/contact'><span>Contact us</span></a></li>
</ul>
</div>
[​IMG]

Sau đó vào thêm bớt, điều chỉnh một số link- việc này quá đơn giản, vậy là bạn đã có một menu quá đẹp. Đủ đơn giản chưa? :). Tuy nhiên, nếu bạn muốn phức tạp hơn thì sao? Theo dõi tiếp phần 3 nhé ^^!
Phần 1 xem tại đây.