Subscribe to Tin tức

Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tuyển dụng viên chức thư viện năm 2014

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tuyển dụng viên chức thư viện năm 2014

Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được thống nhất trong phiên họp của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo… Đọc tiếp »

Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo thi tuyển thư viện viên năm 2014

Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo thi tuyển thư viện viên năm 2014

Căn cứ Công văn số 1555/BVHTTDL -TCCB ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đồng ý phê duyệt kế hoạch… Đọc tiếp »

Dreamlib hỗ trợ các thư viện sử dụng Koha online miễn phí!

Dreamlib hỗ trợ các thư viện sử dụng Koha online miễn phí!

Đầu tháng 4 năm 2014, Dreamlib chính thức hỗ trợ các thư viện của các trường học, ĐH và CĐ sử dụng miễn phí phần mềm Koha online. Chúng tôi… Đọc tiếp »